dr

روش کار مغزم

در این سایت شما قرار است ابتدا بصورت آنلاین به پرسشنامه های ساده ای پاسخ دهید. ما جواب شما را توسط متخصصین مغز تحلیل میکنیم و اگر مشکلی در کارکرد مغزتان باشد، آنرا برایتان توضیح میدهیم.
سپس راههایی را به شما آموزش میدهیم تا به کمک آنها خودتان در منزل مشکلات مغزتان را درمان کنید. این راهها شامل مصرف بعضی ویتامینهای لازم برای مغز، انجام بعضی ورزشهای فکری یا جسمی و ایجاد تغییرات مهم در عادتهای روزمره است. همچنین شما را با نحوه کار مغزتان آشنا میکنیم و به شما یاد میدهیم که هر قسمت مغزتان را چطور میتوانید تقویت نمایید.