مغزم را بیشتر بشناسید

داشتن حال خوب یا بد، به مغز ما بستگی دارد. اگر قسمتهای مختلف مغز به خوبی کار کنند، ما احساس حال خوب خواهیم داشت. ولی اگر یک یا چند قسمت مغز فعالیت درستی نداشته باشند، اغلب روزها حالمان بد خواهد بود.

human
dr

با مغزم بیشتر آشنا شوید

هدف مغزم این است که کمک کند تا حال همه خوب شود. تحقیقات ده سال اخیر در حوزه علوم اعصاب ثابت کرده است که اگر مغز خوب کار کند، حال ما خوب خواهد بود. لذت بردن از زندگی به حال خوب ما بستگی دارد و حال خوب هم به سلامت مغز مربوط است.
هدف ما در سایت مغزم خوب کردن حال همه هموطنانمان است و میخواهیم به افراد یاد دهیم تا بتوانند خودشان در منزل بصورت مغزشان را بهبود دهند.

چرا ما را انتخاب می‌کنند؟

درمان طبیعی

پیشنهادهای ما برای بهبود مغز، شامل روش های طبیعی و ارگانیک است. ما سراغ داروهای اعصاب نمی رویم.

درمان علمی

پیشنهادهای ما همگی بر اساس نتایج پژوهش های جدید علوم اعصاب بر روی مغز داده می شود.

درمان شخصی سازی شده

ما ابتدا از شما می خواهیم تا به پرسشنامه مغز پاسخ دهید، سپس جواب هایتان را تحلیل و توصیه های اختصاصی به شما می دهیم.