مغزم

با مغزم بیشتر آشنا شوید

داشتن حال خوب یا بد، به مغز ما بستگی دارد. اگر قسمتهای مختلف مغز به خوبی کار کنند، ما احساس حال خوب خواهیم داشت. ولی اگر یک یا چند قسمت مغز فعالیت درستی نداشته باشند، اغلب روزها حالمان بد خواهد بود.
در مغزم میخواهیم بصورت آنلاین وضعیت کارکرد مغز را بررسی کنیم و اگر دچار مشکلی باشد، آنرا بهبود ببخشیم. در افرادی که مغز سالم دارند هم هدفمان این است که عملکرد مغز را تقویت کنیم تا حالمان بهتر شود و راحت تر موفق گردیم.

هدف ما

هدف مغزم این است که کمک کند تا حال همه خوب شود. تحقیقات ده سال اخیر در حوزه علوم اعصاب ثابت کرده است که اگر مغز خوب کار کند، حال ما خوب خواهد بود. لذت بردن از زندگی به حال خوب ما بستگی دارد و حال خوب هم به سلامت مغز مربوط است.
هدف ما در سایت مغزم خوب کردن حال همه هموطنانمان است و میخواهیم به افراد یاد دهیم تا بتوانند خودشان در منزل مغزشان را بهبود دهند.

dr