چکاپ مغز [ رایگان ]

چکاپ مغز [ رایگان ]

  • 5 دقیقه زمان تقریبی پاسخ
  • 26 سوالات
  • 4 گزینه ایی نوع تست

توضیحاتی راجع به تست

با این تست ۲۶ سواله میتوانید عملکرد مغز خودتان را در مدت کوتاهی بررسی کنید و از سلامتی یا مشکلات آن مطلع گردید. این تست توسط تیم متخصصین مغز و اعصاب سایت مغزم طراحی شده است و میتواند کمک مهمی برای بررسی فعالیت قسمتهای مختلف مغز شما باشد.

چکاپ مغز [ رایگان ]

نوع تست : رایگان