تست افکار منفی (وسواس فکری)

تست افکار منفی (وسواس فکری)

  • 3 دقیقه زمان تقریبی پاسخ
  • 16 سوالات
  • 4 گزینه ایی نوع تست

توضیحاتی راجع به تست

این تست که توسط دکتر دهقانی و تیم علمی ایشان طراحی شده است، جهت بررسی شدت چرخش افکار منفی در مغز است. شما به سوالات ساده و چهارگزینه ای تست پاسخ میدهید و بعد از ارسال پاسختان، بلافاصله پاسخ تست اختصاصی خودتان را مشاهده می نمایید.

تست افکار منفی (وسواس فکری)

نوع تست : رایگان